Koszyk

Polityka prywatno艣ci

POLITYKA PRYWATNO艢CI SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Administratorem Danych Osobowych jest: Res-Gal sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮, z siedzib膮 w Rzeszowie ul. Paderewskiego 37, 35-328 NIP: 8133616520 REGON: 180546245
 2. Szanuj膮c Pa艅stwa prawa jako podmiot贸w danych osobowych (os贸b, kt贸rych dane dotycz膮) oraz respektuj膮c obowi膮zuj膮ce przepisy prawa, w tym w szczeg贸lno艣ci Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustaw臋 z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922, z 2018 r. poz. 138) (zwan膮 dalej Ustaw膮) i inne w艂a艣ciwe przepisy o ochronie danych osobowych, zobowi膮zujemy si臋 do zachowania bezpiecze艅stwa i poufno艣ci pozyskanych od Pa艅stwa danych osobowych. Wszyscy pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych, a nasza firma jako Administrator Danych Osobowych wdro偶y艂a odpowiednie zabezpieczenia oraz 艣rodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwy偶szego stopnia ochrony danych osobowych. Posiadamy wdro偶one procedury i polityki ochrony danych osobowych zgodne z RODO, dzi臋ki kt贸rym zapewniamy zgodno艣膰 z prawem oraz rzetelno艣膰 proces贸w przetwarzania danych, a tak偶e egzekwowalno艣膰 wszelkich praw przys艂uguj膮cych Pa艅stwu jako osobom, kt贸rych dane dotycz膮. Dodatkowo w razie konieczno艣ci wsp贸艂pracujemy z organem nadzorczym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej tj. z Prezesem Urz臋du Ochrony Danych Osobowych (zwanym dalej PUODO).
 3. Nasza firma jako Administrator Danych Osobowych powo艂a艂a Inspektora Ochrony Danych, kt贸rym jest Jerzy Pociask. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotycz膮ce przetwarzania danych osobowych przez nasz膮 firm臋 (Administratora Danych Osobowych), zwane dalej Zg艂oszeniami, nale偶y kierowa膰 na nast臋puj膮cy adres e-mail Inspektora Ochrony Danych Osobowych: sklep@kolorowy-ogrod.pl
  W tre艣ci Zg艂oszenia nale偶y w spos贸b wyra藕ny wskaza膰:
  • dane osoby lub os贸b, kt贸rych dotyczy Zg艂oszenie,
  • zdarzenie, kt贸re jest powodem Zg艂oszenia,
  • przedstawi膰 swoje 偶膮dania oraz podstaw臋 prawn膮 tych 偶膮da艅,
  • wskaza膰 oczekiwany spos贸b za艂atwienia sprawy.
 4. W naszym Sklepie internetowym zbieramy nast臋puj膮ce dane osobowe:
  • imi臋 i nazwisko 鈥 podczas sk艂adania Zam贸wienia b臋d膮 Pa艅stwo poproszeni o podanie swojego imienia i nazwiska, aby艣my mogli zrealizowa膰 Zam贸wienie oraz aby艣my mieli mo偶liwo艣膰 kontaktu z Pa艅stwem,
  • adres zamieszkania 鈥 jest nam potrzebny do realizacji Zam贸wie艅 w postaci wysy艂ki zam贸wionego przez Pa艅stwa Produktu,
  • numer telefonu 鈥 zdarza si臋, 偶e dzwonimy do Pa艅stwa w celu potwierdzenia Zam贸wienia lub w przypadku nieoczekiwanych zdarze艅 (takich jak np. brak Produktu w magazynie) jednocze艣nie proponuj膮c najbardziej korzystne rozwi膮zanie,
  • adres e-mail 鈥 poprzez adres e-mail wysy艂amy do Pa艅stwa potwierdzenie z艂o偶enia Zam贸wienia oraz kontaktujemy si臋 z Pa艅stwem w razie zaistnienia takiej potrzeby zwi膮zanej z realizowanym Zam贸wieniem. Je偶eli zostali Pa艅stwo abonentem naszego newslettera, b臋dziemy r贸wnie偶 wys艂a膰 do Pa艅stwa informacj臋 handlow膮 raz, dwa razy w miesi膮cu,
  • NIP 鈥 Numer Identyfikacji podatkowej pobieramy od przedsi臋biorc贸w oraz os贸b, kt贸re 偶膮daj膮 wystawienia faktury i posiadaj膮 numer NIP,
  • adres IP urz膮dzenia 鈥 informacje wynikaj膮ce z og贸lnych zasad po艂膮cze艅 realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane s膮 przez administratora Sklepu internetowego w celach technicznych. Adresy IP mog膮 te偶 by膰 wykorzystywane w celach statystycznych, w tym w szczeg贸lno艣ci do zbierania og贸lnych informacji demograficznych (np. o regionie, z kt贸rego nast臋puje po艂膮czenie),
  • Cookies 鈥 nasz Sklep internetowy wykorzystuje technologi臋 Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Pa艅stwa indywidualnych potrzeb. W zwi膮zku z tym mog膮 Pa艅stwo zgodzi膰 si臋 na to, aby wpisane przez Pa艅stwa dane i informacje zosta艂y zapami臋tane, dzi臋ki czemu mo偶liwe b臋dzie korzystanie z nich przy nast臋pnych odwiedzinach naszego Sklepu internetowego bez potrzeby powt贸rnego ich wpisywania. W艂a艣ciciele innych witryn nie b臋d膮 mieli dost臋pu do tych danych i informacji. Je偶eli natomiast nie zgadzaj膮 si臋 Pa艅stwo na personalizowanie Sklepu internetowego, proponujemy wy艂膮czenie obs艂ugi plik贸w Cookies w opcjach swojej przegl膮darki internetowej.
 5. Podanie danych wskazanych w punkcie poprzedzaj膮cym jest konieczne w nast臋puj膮cych przypadkach:
  • przy dokonywaniu zakupu w naszym Sklepie internetowym za pomoc膮 udost臋pnionego na stronie internetowej Sklepu internetowego Formularza zam贸wienia (Zam贸wienie bez logowania/rejestracji Konta),
  • w celu rejestracji Pa艅stwa w bazie Kupuj膮cych, co jest dobrowolne; w takiej sytuacji przechowujemy podane przez Pa艅stwa dane w naszej bazie, aby u艂atwi膰 Pa艅stwu w przysz艂o艣ci dokonywanie zakup贸w w naszym Sklepie internetowym,
  • w celu realizowania us艂ugi (subskrypcji) newslettera 鈥 je艣li chc膮 by膰 Pa艅stwo informowani o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych, mog膮 Pa艅stwo zosta膰 abonentem prowadzonego przez nas newslettera; przyst膮pienie do subskrypcji jest dobrowolne i w ka偶dej chwili mog膮 si臋 Pa艅stwo z niej wypisa膰.
 6. Ka偶dy z Pa艅stwa jako osoba korzystaj膮ca z naszego Sklepu internetowego ma mo偶liwo艣膰 wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzysta膰 z naszych us艂ug oraz udost臋pnia膰 informacje i dane o sobie w zakresie okre艣lonym tre艣ci膮 niniejszej Polityki prywatno艣ci.
 7. Pa艅stwa dane osobowe przetwarzane s膮 przez nasz膮 firm臋 jako Administratora Danych Osobowych w celu realizacji um贸w kupna-sprzeda偶y oraz wszelkich dodatkowych us艂ug 艣wiadczonych na rzecz Pa艅stwa (tj. os贸b kt贸rych dane dotycz膮) i oferowanych w Sklepie internetowym. Zgodnie z zasad膮 minimalizacji przetwarzamy wy艂膮cznie te kategorie danych osobowych, kt贸re s膮 niezb臋dne do osi膮gni臋cia cel贸w, o kt贸rych mowa w zdaniu poprzedzaj膮cym.
 8. Dane osobowe przetwarzamy przez czas niezb臋dny do osi膮gni臋cia cel贸w wymienionych w punkcie poprzedzaj膮cym. Dane osobowe mog膮 by膰 przetwarzane przez okres d艂u偶szy ni偶 wskazany w zdaniu poprzedzaj膮cym, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowi膮zek na艂o偶ony na Administratora Danych Osobowych wynika ze szczeg贸lnych przepis贸w prawa lub gdy us艂uga, kt贸r膮 wykonujemy ma charakter ci膮g艂y (np. subskrypcja newslettera).
 9. 殴r贸d艂em przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych s膮 osoby, kt贸rych dane dotycz膮.
 10. Pa艅stwa dane osobowe nie s膮 przekazywane do pa艅stwa trzeciego w rozumieniu przepis贸w RODO.
 11. 呕adnych osobowych nie udost臋pniamy podmiotom trzecim, bez wyra藕nej zgody osoby, kt贸rej dane dotycz膮. Dane osobowe bez zgody osoby, kt贸rej dane dotycz膮, mog膮 by膰 udost臋pniane wy艂膮cznie podmiotom prawa publicznego tj. organom w艂adzy i administracji (np. organom podatkowym, organom 艣cigania i innym podmiotom posiadaj膮cym umocowanie w powszechnie obowi膮zuj膮cych przepisach prawa).
 12. Dane osobowe mog膮 by膰 powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzaj膮cym takie dane na rzecz naszej firmy jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzaj膮cym umow臋 powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzaj膮cy przetwarza powierzone dane osobowe, ale wy艂膮cznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o kt贸rej mowa w zdaniu poprzedzaj膮cych. Bez powierzenia Pa艅stwa danych osobowych do przetwarzania nie mogliby艣my prowadzi膰 swojej dzia艂alno艣ci w ramach Sklepu internetowego ani dostarcza膰 Pa艅stwu przesy艂ek z zam贸wionymi Produktami. Jako Administrator Danych Osobowych powierzamy dane osobowe do przetwarzania podmiotom:
  • 艣wiadcz膮cym us艂ugi hostingowe na rzecz strony internetowej, na kt贸rej dzia艂a nasz Sklep internetowy,
  • 艣wiadcz膮cym us艂ugi pocztowe, kurierskie i przewozowe w celu dor臋czania przesy艂ek z zam贸wionymi Produktami,
  • 艣wiadcz膮cym inne us艂ugi na nasz膮 rzecz jako Administratora danych osobowych, kt贸re s膮 niezb臋dne do bie偶膮cego funkcjonowania Sklepu internetowego.
 13. Dane osobowe nie podlegaj膮 profilowaniu przez Administratora Danych Osobowych.
 14. Zgodnie z przepisami RODO ka偶da osoba, kt贸rej dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych ma prawo do:
  • dost臋pu do swoich danych osobowych, o kt贸rym mowa w art. 15 RODO 鈥 podaj膮c nam dane osobowe, maj膮 Pa艅stwo prawo uzyska膰 do nich wgl膮d i dost臋p; nie oznacza to jednak, 偶e maj膮 Pa艅stwo prawo dost臋pu do wszystkich dokument贸w, na kt贸rych Pa艅stwa dane widniej膮, poniewa偶 mog膮 one zawiera膰 informacje poufne; maj膮 jednak Pa艅stwo prawo do informacji jakie Pa艅stwa dane i w jakim celu przetwarzamy oraz prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych, przy czym pierwsz膮 kopi臋 wydajemy bezp艂atnie, a za ka偶d膮 kolejn膮 zgodnie z przepisami RODO pobieramy odpowiedni膮 op艂at臋 administracyjn膮 odpowiadaj膮c膮 kosztom sporz膮dzenia kopii,
  • poprawiania, uzupe艂niania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o kt贸rych mowa w art. 16 RODO 鈥 je偶eli Pa艅stwa dane osobowe uleg艂y zmianie, prosimy o poinformowanie nas jako Administratora Danych Osobowych o tym fakcie, aby posiadane przez nas dane by艂y zgodne ze stanem rzeczywistym oraz aktualne; r贸wnie偶 w sytuacji, gdy nie nast膮pi艂a 偶adna zmiana danych osobowych, ale z jakichkolwiek wzgl臋d贸w dane te s膮 nieprawid艂owe lub zosta艂y zapisane w spos贸b niepoprawny (np. na skutek omy艂ki pisarskiej), prosimy o informacj臋 w celu poprawienia lub sprostowania takich danych,
  • usuni臋cia danych (prawo do bycia zapomnianym), o kt贸rym mowa w art. 17 RODO - innymi s艂owy maj膮 Pa艅stwo prawo 偶膮dania 鈥瀞kasowania鈥 danych posiadanych przez nas jako Administratora Danych Osobowych oraz prawo do wyst膮pienia do nas jako Administratora Danych Osobowych, aby艣my poinformowali innych administrator贸w, kt贸rym przekazali艣my Pa艅stwa dane o konieczno艣ci ich usuni臋cia. Mog膮 Pa艅stwo 偶膮da膰 usuni臋cia swoich danych osobowych przede wszystkim, gdy:
   • cele, do kt贸rych dane osobowe zosta艂y pobrane, zosta艂 osi膮gni臋ty np. zrealizowali艣my w ca艂o艣ci zawart膮 z Pa艅stwem umow臋 sprzeda偶y,
   • podstaw膮 przetwarzania Pa艅stwa danych osobowych by艂a wy艂膮cznie zgoda, kt贸ra nast臋pnie zosta艂a cofni臋ta i nie ma innych podstaw prawnych do dalszego przetwarzania Pa艅stwa danych osobowych, np. je偶eli wypisuj膮 si臋 Pa艅stwo z subskrypcji newslettera i w inny spos贸b nie korzystaj膮 ju偶 Pa艅stwo z oferty naszej firmy,
   • wnie艣li Pa艅stwo sprzeciw w oparciu o art. 21 RODO i uwa偶aj膮 Pa艅stwo, 偶e nie mamy 偶adnych nadrz臋dnych podstaw prawnych pozwalaj膮cych na dalsze przetwarzanie Pa艅stwa danych osobowych,
   • Pa艅stwa dane osobowe by艂y przetwarzane niezgodnie z prawem tzn. w celach niezgodnych z prawem lub bez jakiejkolwiek podstawy do przetwarzania danych osobowych 鈥 prosz臋 pami臋ta膰, 偶e w takim przypadku musz膮 Pa艅stwo mie膰 podstaw臋 do swojego 偶膮dania,
   • konieczno艣膰 usuni臋cia Pa艅stwa danych osobowych wynika z przepis贸w prawa,
   • s膮 Pa艅stwo osob膮 poni偶ej 13. roku 偶ycia,
  • ograniczenia przetwarzania, o kt贸rym mowa w art. 18 RODO 鈥 mog膮 si臋 Pa艅stwo zg艂osi膰 do naszej firmy z 偶膮daniem ograniczenia przetwarzania Pa艅stwa danych osobowych (co polega艂oby na tym, 偶e do czasu wyja艣nienia spawy nasza firma przede wszystkim jedynie by przechowywa艂a), je偶eli:
   • kwestionuj膮 Pa艅stwo prawid艂owo艣膰 swoich danych osobowych, lub
   • uwa偶aj膮 Pa艅stwo, 偶e przetwarzamy Pa艅stwa dane bez podstawy prawnej, ale jednocze艣nie nie chc膮 Pa艅stwo, aby艣my usuwali te dane osobowe (czyli nie korzystaj膮 Pa艅stwo z uprawnienia, o kt贸rym mowa w literze poprzedzaj膮cej), lub
   • z艂o偶yli Pa艅stwo sprzeciw, o kt贸rym mowa w lit. f niniejszego punktu, lub
   • Pa艅stwa dane osobowe s膮 potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze艅 np. przed s膮dem,
  • przenoszenia danych, o kt贸rym mowa w art. 20 RODO 鈥 maj膮 Pa艅stwo prawo uzyskania swoich danych w formacie umo偶liwiaj膮cym odczyt tych danych na komputerze oraz prawo do przes艂ania tych danych w takim formacie do innego administratora; prawo to przys艂uguje Pa艅stwu jedynie w贸wczas, gdy podstaw膮 przetwarzania Pa艅stwa danych by艂a zgoda (np. na subskrypcj臋 newslettera) lub dane te by艂y przetwarzane w spos贸b automatyczny,
  • wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO 鈥 maj膮 Pa艅stwo prawo wnie艣膰 sprzeciw, je偶eli nie zgadzaj膮 si臋 Pa艅stwo na przetwarzanie przez nas danych osobowych, kt贸re dotychczas przetwarzali艣my w uzasadnionych celach zgodnych z przepisami prawa,
  • nie podlegania pro铿乴owaniu, o kt贸rym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO 鈥 w naszym Sklepie internetowym nie b臋d膮 Pa艅stwo podlegali zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu w rozumieniu RODO, chyba 偶e wyra偶膮 Pa艅stwo na to zgod臋; dodatkowo zawsze b臋dziemy Pa艅stwa informowali o profilowaniu, gdyby mia艂o ono mie膰 miejsce,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego(tj. do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych), o kt贸rym mowa w art. 77 RODO - je偶eli uznaj膮 Pa艅stwo 偶e przetwarzamy Pa艅stwa dane osobowe niezgodnie z prawem lub w jakikolwiek spos贸b naruszamy uprawnienia wynikaj膮ce z powszechnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
 15. W odniesieniu do prawa do usuni臋cia danych (prawa do bycia zapomnianym), zaznaczamy, 偶e zgodnie z przepisami RODO nie maj膮 Pa艅stwa prawa do skorzystania z tego uprawnienia, je偶eli:
  • przetwarzanie Pa艅stwa danych osobowych jest niezb臋dne do skorzystania z prawa do wolno艣ci wypowiedzi i informacji np. je偶eli zamie艣cili Pa艅stwo swoje dane na blogu, w komentarzach itp.,
  • przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla wywi膮zania si臋 przez nasz膮 firm臋 z obowi膮zk贸w prawnych wynikaj膮cego z przepis贸w 鈥 nie mo偶emy usun膮膰 Pa艅stwa danych przez okres niezb臋dny do wywi膮zania si臋 z obowi膮zk贸w (np. podatkowych), kt贸re nak艂adaj膮 na nas przepisy prawa,
  • przetwarzanie Pa艅stwa danych jest dokonywane na potrzeby dochodzenia, ustalenia lub obrony roszcze艅.
 16. Je偶eli chc膮 Pa艅stwo skorzysta膰 ze swoich praw, o kt贸rych mowa w punkcie poprzedzaj膮cym, prosz臋 u偶y膰 w艂a艣ciwych zak艂adek w Sklepie internetowym, kt贸re pozwalaj膮 usun膮膰 Pa艅stwa konto i dane zgromadzone w naszym Sklepie internetowym lub prosz臋 przes艂a膰 wiadomo艣膰 drog膮 poczty elektronicznej na adres e-mail: info@selly.pl lub skontaktowa膰 si臋 z Inspektorem Ochrony Danych, o kt贸rym mowa w pkt. 3 powy偶ej.
 17. Ka偶dy stwierdzony przypadek naruszenia bezpiecze艅stwa jest dokumentowany, a w razie wyst膮pienia jednej z sytuacji okre艣lonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepis贸w o ochronie danych osobowych informowane s膮 osoby, kt贸rych dane dotycz膮, oraz 鈥 je偶eli ma to zastosowanie 鈥 PUODO.
 18. Wszelkie s艂owa pisane wielk膮 liter膮 maj膮 znaczenie nadane im w Regulaminie naszego Sklepu internetowego, chyba 偶e co innego wynika z tre艣ci niniejszej Polityki prywatno艣ci.
 19. W kwestiach nieuregulowanych niniejsz膮 Polityk膮 prywatno艣ci, odpowiednie zastosowanie maj膮 w艂a艣ciwe przepisy prawa powszechnie obowi膮zuj膮cego. W przypadku niezgodno艣ci postanowie艅 niniejszej Polityki prywatno艣ci z powy偶szymi przepisami, pierwsze艅stwo maj膮 te przepisy.

POLITYKA COOKIES

 1. Serwis nie zbiera w spos贸b automatyczny 偶adnych informacji, z wyj膮tkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. 鈥瀋iasteczka鈥) stanowi膮 dane informatyczne, w szczeg贸lno艣ci pliki tekstowe, kt贸re przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika Serwisu i przeznaczone s膮 do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj膮 nazw臋 strony internetowej, z kt贸rej pochodz膮, czas przechowywania ich na urz膮dzeniu ko艅cowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczaj膮cym na urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuj膮cym do nich dost臋p jest operator Serwisu: Res-Gal sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮, z siedzib膮 w Rzeszowie ul. Paderewskiego 37, 35-328 NIP: 8133616520 REGON: 180546245.

 4. Pliki cookies wykorzystywane s膮 w celu:
  - dostosowania zawarto艣ci stron internetowych Serwisu do preferencji U偶ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczeg贸lno艣ci pliki te pozwalaj膮 rozpozna膰 urz膮dzenie U偶ytkownika Serwisu i odpowiednio wy艣wietli膰 stron臋 internetow膮, dostosowan膮 do jego indywidualnych potrzeb;
  - tworzenia statystyk, kt贸re pomagaj膮 zrozumie膰, w jaki spos贸b U偶ytkownicy Serwisu korzystaj膮 ze stron internetowych, co umo偶liwia ulepszanie ich struktury i zawarto艣ci;
  - utrzymanie sesji U偶ytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzi臋ki kt贸rej U偶ytkownik nie musi na ka偶dej podstronie Serwisu ponownie wpisywa膰 loginu i has艂a;

 5. W ramach Serwisu stosowane s膮 dwa zasadnicze rodzaje plik贸w cookies: 鈥瀞esyjne鈥 聽(session cookies) oraz 鈥瀞ta艂e鈥 (persistent cookies). Cookies 鈥瀞esyjne鈥 s膮 plikami tymczasowymi, kt贸re przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wy艂膮czenia oprogramowania (przegl膮darki internetowej). 鈥濻ta艂e鈥 pliki cookies przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika przez czas okre艣lony w parametrach plik贸w cookies lub do czasu ich usuni臋cia przez U偶ytkownika.

 6. W ramach Serwisu stosowane s膮 nast臋puj膮ce rodzaje plik贸w cookies:
  - 鈥瀗iezb臋dne鈥 pliki cookies, umo偶liwiaj膮ce korzystanie z us艂ug dost臋pnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniaj膮ce pliki cookies wykorzystywane do us艂ug wymagaj膮cych uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  - pliki cookies s艂u偶膮ce do zapewnienia bezpiecze艅stwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadu偶y膰 w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  - 鈥瀢ydajno艣ciowe鈥 pliki cookies, umo偶liwiaj膮ce zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  - 鈥瀎unkcjonalne鈥 pliki cookies, umo偶liwiaj膮ce 鈥瀦apami臋tanie鈥 wybranych przez U偶ytkownika ustawie艅 i personalizacj臋 interfejsu U偶ytkownika, np. w zakresie wybranego j臋zyka lub regionu, z kt贸rego pochodzi U偶ytkownik, rozmiaru czcionki, wygl膮du strony internetowej itp.;
  - 鈥瀝eklamowe鈥 pliki cookies, umo偶liwiaj膮ce dostarczanie U偶ytkownikom tre艣ci reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowa艅.

 7. W wielu przypadkach oprogramowanie s艂u偶膮ce do przegl膮dania stron internetowych (przegl膮darka internetowa) domy艣lnie dopuszcza przechowywanie plik贸w cookies w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika. U偶ytkownicy Serwisu mog膮 dokona膰 w ka偶dym czasie zmiany ustawie艅 dotycz膮cych plik贸w cookies. Ustawienia te mog膮 zosta膰 zmienione w szczeg贸lno艣ci w taki spos贸b, aby blokowa膰 automatyczn膮 obs艂ug臋 plik贸w cookies w ustawieniach przegl膮darki internetowej b膮d藕 informowa膰 o ich ka偶dorazowym zamieszczeniu w urz膮dzeniu U偶ytkownika Serwisu. Szczeg贸艂owe informacje o mo偶liwo艣ci i sposobach obs艂ugi plik贸w cookies dost臋pne s膮 w ustawieniach oprogramowania (przegl膮darki internetowej).

 8. Operator Serwisu informuje, 偶e ograniczenia stosowania plik贸w cookies mog膮 wp艂yn膮膰 na niekt贸re funkcjonalno艣ci dost臋pne na stronach internetowych Serwisu.

 9. Pliki cookies zamieszczane w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika Serwisu i wykorzystywane mog膮 by膰 r贸wnie偶 przez wsp贸艂pracuj膮cych z operatorem Serwisu reklamodawc贸w oraz partner贸w.

 10. Wi臋cej informacji na temat plik贸w cookies dost臋pnych jest w sekcji "Pomoc" w menu przegl膮darki internetowej.

Zmie艅 ustawienia cookies